Chúng tôi là ai?

Với vai trò là những người xây dựng Cộng đồng những người yêu chó Akita và Shiba Inu tại Việt nam, chúng tôi là những người đi tiên phong trong việc mang về Việt Nam và nhân giống những chú Akita và Shiba Inu thuần chủng. Đồng thời, chúng tôi cũng là những Admin của trang fanpage đầu tiên và phổ biến nhất về Akita và Shiba Inu tại Việt Nam: https://www.facebook.com/AkitaInuVN

anh bia

(fanpage chính thức của Cộng đồng yêu Akita và Shiba Inu tại Việt Nam)