Chuyện tình Yêu Hồ và chàng lãng khách

Chuyện từ ngày xửa ngày xưa...

1

2

3

3_1

3_2

3_4

4

5

6.1

7

12

13

14

15

16

17

18

.

.

.

 19

.

.

.

 21

 21_1

 21_2

 21_3

 22

 23.2

 Tất cả chỉ còn là hoài niệm...

 

Bộ ảnh được chụp tại vườn hoa Phương Linh- Hà Nội

Special thanks to my friends

 

 lh